Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Trẻ em năm 2016"
 

​Thực hiện kế hoạch liên tịch số 41/KHLT-LĐTBXH-TGTU-MTTQ-TP-GDĐT-VHTTDL-LĐLĐ-TĐ-CA-ĐPTTH ngày 22/02/2018 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Luật Trẻ em năm 2016". Ban tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi tìm hiểu "Luật Trẻ em năm 2016" cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết Thể lệ:The le Cuoc thi tim hieu Luat tre em nam 2016.pdfThe le Cuoc thi tim hieu Luat tre em nam 2016.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 11-06-2018
In nội dung