Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP VỀ SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
 

​Thực hiện Kế hoạch số 3011/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh về khảo sát sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018. Sở Nội vụ xây dựng bộ câu hỏi khảo sát đối với 03 đối tượng: Người dân; doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ các cấp và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Cục Hải quan tỉnh. Việc khảo sát được thực hiện qua hình thức website trực tuyến tại địa chỉ phieukhaosat.dongnai.gov.vn bắt đầu từ ngày 15/5/2018.

Nội dung Văn bản triển khai và Mẫu phiếu khảo sát: Khao sat su hai long cua nguoi dan nam 2018.pdfKhao sat su hai long cua nguoi dan nam 2018.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 25-05-2018
In nội dung