Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho doanh nghiệp năm 2018
 

​Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc "hướng dẫn trợ giúp và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa".

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 về việc phê duyệt đề án đào tạo, phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho doanh nghiệp năm 2018.

Nội dung Văn bản:To chuc cac khoa dao tao boi duong kien thuc cho doanh nghiep nam 2018.pdfTo chuc cac khoa dao tao boi duong kien thuc cho doanh nghiep nam 2018.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 25-05-2018
In nội dung