Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Triển khai tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
 

​Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4638/UBND-HCC ngày 11/5/2018. Kể từ ngày 01/6/2018, Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ khi người dân, tổ chức đến nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.


Nội dung văn bản triển khai: Trien khai tiep nhan giai quyet ho so thu tuc hanh chinh nganh Ngoai vu nam 2018.pdfTrien khai tiep nhan giai quyet ho so thu tuc hanh chinh nganh Ngoai vu nam 2018.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 24-05-2018
In nội dung