Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Kế hoạch Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trân địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 12560/KH-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cập đa chiều.

Căn cứ Kế hoạch số 559/KH-SNN ngày 22/02/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn​ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trìn năm 2018 cụ thể như sau:


Nội dung toàn văn Kế hoạch: Ke hoach Thuc hien Chuong trinh Muc tieu quoc gia giam ngheo ben vung tren dia ban tinh Dong Nai nam 2018.pdfKe hoach Thuc hien Chuong trinh Muc tieu quoc gia giam ngheo ben vung tren dia ban tinh Dong Nai nam 2018.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 25-04-2018
In nội dung