Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Triển khai cấp đổi Giấy phép lái xe tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả huyện
 

​Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện các địa phương đã phối hợp Bưu điện tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tiếp nhận, cấp đổi giấy phép lái xe tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thuận lợi, đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh. UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện cấp đổi Giấy phép lái xe tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.

Nội dung Tổ chức thực hiện: Cap giay phep lai xe.pdfCap giay phep lai xe.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 25-04-2018
In nội dung