Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab
 

UBND huyện nhận được Văn bản số 661/STTTT-CNTT ngày 09/4/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh V/v theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab.

UBND huyện thông báo đến Văn phòng Huyện ủy và các ban Đảng; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã - thị trấn để biết phòng ngừa, ngăn chặn và thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại Văn bản số 85/VNCERT-ĐPƯC ngày 05/4/2018 về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab.​

Nội dung Văn bản:661.pdf661.pdf  CV85_GandCrab.pdfCV85_GandCrab.pdf

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 10-04-2018
In nội dung