Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thể lệ và Bộ câu hỏi cuộ thi tìm hiểu "Luật Trẻ em năm 2016"

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 41/KHLT-LĐTBXH-TGTU-UBMTTQ-TP-GDĐT-VHTTDL-LĐLĐ-TĐ-CA-QS-ĐPTTH ngày 22/02/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Tỉnh đoàn; Liên đoàn lao động tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Luật trẻ em năm 2016".

Nhằm để cuộc thi tìm hiểu Luật Trẻ em 2016 đạt kết quả tốt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo nội dung cuộc thi như sau:

- Thể lệ cuộc thi

- Bộ câu hỏi cuộc thi

Nội dung Thể lệ và bộ câu hỏi: The le va Bo cau hoi cuoc thi tim hieu Luat tre em nam 2016.pdfThe le va Bo cau hoi cuoc thi tim hieu Luat tre em nam 2016.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 04-04-2018
In nội dung