Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn

Theo Thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 237/TTLĐNN-TCLĐ ngày 22/3/2018 về thông báo kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn (thông báo đính kèm). 2482CV.PDF.pdf2482CV.PDF.pdf

Để tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng nêu trên có nhu cầu tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn đăng ký theo hạn định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đề nghị:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông báo thông tin tổ chức kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính kỳ 1 năm 2018 vào tháng 5/2018 theo hướng dẫn​ nêu trên.

- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan thông báo kế hoạch rộng rãi, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương theo hướng dẫn nêu trên.

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 29-03-2018
In nội dung