Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên được HĐND tỉnh Đồng Nai phê duyệt năm 2017 – đợt 2

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Trảng bom về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt năm 2017.

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Trảng Bom.

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Trảng Bom thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo cụ thể:

Nội dung chi tiết Thông báo tuyển dụng viên chức:​ Thong bao tuyen dung vien chuc nganh giao duc bo sung bien che giao vien, nhan vien duoc HDND tinh phe duyet nam 2017 dot 2.pdfThong bao tuyen dung vien chuc nganh giao duc bo sung bien che giao vien, nhan vien duoc HDND tinh phe duyet nam 2017 dot 2.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 07-03-2018
In nội dung