Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết định Ban hành quy chế làm việc về thực hành tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Trảng Bom năm 2017

​      Căn cứ Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2017.

     Căn cứ Kế hoạch số 223/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2017.​

Căn cứ cuộc họp ngày 18/8/2017 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Trảng Bom năm 2017.

     Hội đồng tuyển dụng viên chức Quyết định ban hành Quy chế làm việc về thực hành tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Trảng Bom năm 2017.

Nội dung quyết định: Quyet dinh ban hanh quy che lam viec.pdfQuyet dinh ban hanh quy che lam viec.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 10-09-2017
In nội dung