Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Tuyên truyền về chương trình viễn thông công ích
 

​Ngày 30/3/2016, Bộ TT&TT ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, theo đó kể từ 01/7/2016:

Nội dung chi tiết xem và tải taị đây: Tuyen truyen ve vien thong cong ich.pdfTuyen truyen ve vien thong cong ich.pdf

 

Người thông báo: phòng VHTT
Ngày thông báo: 08-06-2017
In nội dung