Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy V/v tổ chức giải thưởng của Tỉnh ủy Đồng Nai về "Sáng kiến xây dựng Đảng"

Cấp ủy cơ sở và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 244-KH/TU ngày 26/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy V/v tổ chức giải thưởng của Tỉnh ủy Đồng Nai về "Sáng kiến xây dựng Đảng". Đồng thời tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, đăng ký tham gia tác phẩm dự giải thưởng; tuyên truyền , vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực nghiên cứu, đề xuất sáng kiến tham dự Giải thưởng.

Nội dung chi tiết Kế hoạch của Tỉnh ủy Đồng Nai, xem và tải tại đây: KH to chuc giai thuong Sang kien xay dung Dang cua TU Dong Nai.pdfKH to chuc giai thuong Sang kien xay dung Dang cua TU Dong Nai.pdf

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng: QD thanh lap BTC giai thuong Sang kien xay dung Dang.pdfQD thanh lap BTC giai thuong Sang kien xay dung Dang.pdf

 

Người thông báo: phòng VHTT
Ngày thông báo: 04-06-2017
In nội dung