Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nghị quyết của Đảng và cuộc sống

 
Hội Nghị BCV tháng 11 (29/11/2017)
Ngày 28/11/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên thường kỳ tháng 11 năm 2017. Tham dự tại điểm cầu Trảng Bom có 142 đồng chí là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trun... Xem tiếp...
Họp mặt Báo cáo viên, Giảng viên kiêm chức nhân kỷ niệm 35 năm nhà giáo Việ... (20/11/2017)
Ngày 17/11/2017 tại Huyện ủy, Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức họp mặt các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy và giảng viên lý luận chính trị của huyện nhân kỷ niệm 35 năm nhà giáo Việt Nam ... Xem tiếp...
UBKT Huyện ủy Trảng Bom chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng (17/10/2017)
Cùng với việc triển khai các biện pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, Huyện ủy Trảng Bom rất coi trọng tới việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, coi đây là yếu tố ... Xem tiếp...
Phát huy vai trò đội ngũ làm công tác tuyên giáo (21/08/2017)
Những năm qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của Đảng bộ huyện Trảng Bom luôn đặt ra cho mình những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để mặt trận tư tưởng thực sự lĩnh ấn tiên phong góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng ... Xem tiếp...
Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa... (28/02/2017)
Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017. Xem tiếp...
Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 18/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khó... (28/02/2017)
Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 18/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 Xem tiếp...
Các Kế hoạch chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện NQĐH XII c... (07/12/2016)
Các Kế hoạch tuyên truyền theo Kế hoạch số 07-KH/BTGHU ngày 30/11/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xem tiếp...
ĐẢNG BỘ HUYỆN TRẢNG BOM 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) ... (06/09/2016)
Thực hiện Nghị quyết Trung 3 (khóa X), Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 29/12/2006 của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Chư... Xem tiếp...
Các Nghị quyết chuyên đề theo Kế hoạch số 06-KH/BTGHU (09/08/2016)
Nghị quyết 04-NQ/HU, 05-NQ/HU, 06-NQ/HU, 07-NQ/HU Xem tiếp...
Phát triển tổ chức Đảng và công đoàn trong doanh nghiệp (26/04/2016)
Thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, những năm qua công tác phát triển ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.