Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nghị quyết của Đảng và cuộc sống

 
UBKT Huyện ủy Trảng Bom chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng (17/10/2017)
Cùng với việc triển khai các biện pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, Huyện ủy Trảng Bom rất coi trọng tới việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, coi đây là yếu tố ... Xem tiếp...
Phát huy vai trò đội ngũ làm công tác tuyên giáo (21/08/2017)
Những năm qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của Đảng bộ huyện Trảng Bom luôn đặt ra cho mình những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để mặt trận tư tưởng thực sự lĩnh ấn tiên phong góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng ... Xem tiếp...
Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa... (28/02/2017)
Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017. Xem tiếp...
Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 18/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khó... (28/02/2017)
Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 18/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 Xem tiếp...
Các Kế hoạch chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện NQĐH XII c... (07/12/2016)
Các Kế hoạch tuyên truyền theo Kế hoạch số 07-KH/BTGHU ngày 30/11/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xem tiếp...
ĐẢNG BỘ HUYỆN TRẢNG BOM 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) ... (06/09/2016)
Thực hiện Nghị quyết Trung 3 (khóa X), Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 29/12/2006 của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Chư... Xem tiếp...
Các Nghị quyết chuyên đề theo Kế hoạch số 06-KH/BTGHU (09/08/2016)
Nghị quyết 04-NQ/HU, 05-NQ/HU, 06-NQ/HU, 07-NQ/HU Xem tiếp...
Phát triển tổ chức Đảng và công đoàn trong doanh nghiệp (26/04/2016)
Thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, những năm qua công tác phát triển ... Xem tiếp...
Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai t... (28/03/2016)
Ngày 22-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Báo Đồng Nai trân trọng ... Xem tiếp...
Trảng Bom, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (07/04/2015)
Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng; tích cực, chủ động đề ra nhiều giải pháp nhằm không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.