Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nghị quyết của Đảng và cuộc sống

 
THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT LÀ GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃN... (07/02/2018)
Đảng bộ Huyện Trảng Bom đến nay có 4.672 đảng viên sinh hoạt ở 43 Chi- Đảng bộ cơ sở luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu, chủ động, đổi mới phương pháp làm việc, học tập, thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, nhất... Xem tiếp...
Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Ch... (06/02/2018)
Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới Xem tiếp...
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Ch... (06/02/2018)
Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới Xem tiếp...
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Ch... (06/02/2018)
Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Xem tiếp...
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Ch... (06/02/2018)
Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Xem tiếp...
Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 09/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khó... (06/02/2018)
Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 Xem tiếp...
Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa... (06/02/2018)
Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018 Xem tiếp...
hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên năm 2017 (17/12/2017)
Ngày 15/12/2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức tổng kết hoạt động Báo cáo viên năm 2017 và Hội nghị Báo cáo viên tháng 12 năm 2017 tại Hội trường Huyện ủy, gồm 2 nội dung cụ thể : Xem tiếp...
Hội Nghị BCV tháng 11 (29/11/2017)
Ngày 28/11/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên thường kỳ tháng 11 năm 2017. Tham dự tại điểm cầu Trảng Bom có 142 đồng chí là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trun... Xem tiếp...
Họp mặt Báo cáo viên, Giảng viên kiêm chức nhân kỷ niệm 35 năm nhà giáo Việ... (20/11/2017)
Ngày 17/11/2017 tại Huyện ủy, Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức họp mặt các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy và giảng viên lý luận chính trị của huyện nhân kỷ niệm 35 năm nhà giáo Việt Nam ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.