Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 VP.HĐND-UBND

 


Lịch tuầnTải xuống
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 22/7 - 26/7/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 15/7 - 19/7/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 08/7 - 12/7/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 01/7 - 05/7/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 24/6 - 28/6/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 17/6 - 21/6/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 10/6 - 14/6/2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 03/6 - 07/6/2019
từ 16 đén 21
từ 9 den 13-12
từ 9-13-12
tư 2 den 6-12
từ 25 đến 29-11
tu 18 den 22-11
tu 4 den 8-11
tu 28 den 1-11
tư 21 den 25-10
tu 14den 18-10
Từ 30-9 đến 4-10
từ 16-21.9
Tìm lịch theo ngày
Select a date from the calendar.