Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Công khai ngân sách nhà nước

 
Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp huyện ... (15/12/2019)
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; UBND huyện Trảng Bom báo cáo công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn ... Xem tiếp...
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách huyện Trảng Bom năm ... (06/12/2019)
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM Xem tiếp...
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 3 năm 2019 ... (25/11/2019)
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; UBND huyện Trảng Bom báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực ... Xem tiếp...
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 2 năm 2019 ... (25/11/2019)
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; UBND huyện Trảng Bom báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực ... Xem tiếp...
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2019 ... (25/11/2019)
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; UBND huyện Trảng Bom báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực ... Xem tiếp...
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện Trảng Bom n... (19/11/2019)
Ngày 10/9/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 4118/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện Trảng Bom năm 2018. Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.