Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)
Đảng bộ và nhân dân huyện Trảng Bom ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Thông báo chi tiết

Tiêu đềTHÔNG BÁO Công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Nội dung

             ​Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018); Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trảng Bom;

UBND huyện Trảng Bom công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trảng Bom như sau:

1. Hồ sơ công bố, công khai

- Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trảng Bom;

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trảng Bom;

- Bản đồ bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trảng Bom.

2. Địa điểm công bố, công khai

a) Đối với UBND huyện:

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện công bố, công khai tại Trụ sở UBND huyện;

- Giao Phòng Văn hóa - Thông tin công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện (http:// www.trangbom.dongnai.gov.vn).

b) Đối với UBND các xã, thị trấn Trảng Bom:

- Giao UBND các xã, thị trấn Trảng Bom thực hiện công bố, công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.

3. Thời điểm, thời hạn công bố, công khai

- Thời điểm công bố, công khai thực hiện trước ngày 22/9/2022;

- Thời gian công bố, công khai đến hết năm 2022;

- Sau khi thực hiện công bố, công khai giao Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các xã, thị trấn Trảng Bom báo cáo kết quả thực hiện công bố, công khai gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh; thời gian báo cáo về Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày trước ngày 26/09/2022;

4. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022

a) Giao UBND các xã, thị trấn Trảng Bom:

- Thông báo đến các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư các công trình, dự án nằm trong bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trảng Bom thuộc địa bàn quản lý nhanh chóng triển khai lập thủ tục về đất đai theo quy định. Đồng thời, thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn nội dung bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trảng Bom để chủ sử dụng đất biết và thực hiện.

b) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn Trảng Bom thực hiện các nội dung sau:

- Bàn giao hồ sơ bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đến UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan để thực hiện công bố, công khai theo quy định;

- Tham mưu UBND huyện thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kịp thời báo cáo UBND huyện xử lý những dự án đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất nhưng chậm triển khai, đặc biệt là các dự án đã ghi trong kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm đã được điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm 2022.

- Rà soát, phân nhóm tiến độ thực hiện các dự án theo các trường hợp cụ thể: Chưa thực hiện, đã có hiện trạng nhưng chưa hoàn thành thủ tục, đang thực hiện thủ tục,…; tham mưu UBND huyện có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý của các dự án trong năm 2022.

c) Giao thủ trưởng các phòng ban, chủ tịch UBND các xã, thị trấn được giao làm chủ đầu tư của các dự án công khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục đất đai liên quan đến dự án, định kỳ hàng quý báo cáo tiến độ (hiện trạng, pháp lý) liên quan đến các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 về UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là thông báo của UBND huyện Trảng Bom về việc công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trảng Bom. Yêu cầu các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét chỉ đạo./.​

Ngày đăng10/1/2022 1:54 PM
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.