Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng bộ và nhân dân huyện Trảng Bom ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Thông báo chi tiết

Tiêu đềQuyết đinh thành lập Tổ công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện Trảng Bom
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện Trảng Bom


CHỦ TỊCH UBN​D ​HUYỆN TRẢNG BOM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất Đai;

Căn cứ Luật Khoáng sản;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường;

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2012 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ, quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2012 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom tại Tờ trình số ……/TTr-TNMT ngày ….. tháng … năm 2022;

 

QUYẾT ​ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập 02 Tổ công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện Trảng Bom, gồm:

Tổ công tác số 01 tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật đất đai, khoáng sản, môi trường, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Lê Ngọc Tiên            - Phó Chủ tịch UBND huyện            Tổ trưởng

2. Ông Lê Mạnh Hùng       - Trưởng phòng TNMT               Tổ phó TT

3. Ông Ngô Đức Vượng        - Phó Phòng TNMT                     Tổ phó

4. Ông Lê Văn Bá                 - CV phòng TNMT                  Thành viên

5. Ông Trần Ngọc Thanh             - CV phòng TNMT                   Thành viên

6. Ông Đặng Hoài Nam        - CV phòng TNMT                  Thành viên

Thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện thông qua Tổng đài 1800556827 (sau đây gọi tắt là đường dây nóng). Thực hiện theo hướng dẫn của tổng đài, nhắn phím số một để kết nối đến số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện.

Tổ công tác số 02 tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật xây dựng, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Đỗ Ngọc Nam         - Phó Chủ tịch UBND huyện             Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Hải Triều     - Phó phòng QLĐT                   Tổ phó

3. Ông Nguyễn Trọng Kim   - CV phòng QLĐT                    Thành viên

4. Ông Nguyễn Ngọc Thăng - CV phòng QLĐT                    Thành viên

Thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật xây dựng trên địa bàn huyện thông qua Tổng đài 1800556827 (sau đây gọi tắt là đường dây nóng).Thực hiện theo hướng dẫn của tổng đài, nhắn phím số hai để kết nối đến số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật xây dựng trên địa bàn huyện.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Tổ công tác tiếp nhận thông tin:

- Thông qua số điện thoại đường dây nóng giúp Chủ tịch UBND huyện trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin của các tổ chức, cá nhân phản ánh về vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện Trảng Bom.

- Đường dây nóng hoạt động xuyên suốt tại các thời điểm trong ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) để tiếp nhận thông tin của các tổ chức, cá nhân phản ánh về vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện Trảng Bom.

- Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phải được ghi nhận kịp thời, đầy đủ và phối hợp các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định.

- Tổ trưởng các tổ công tác chịu trách nhiệm về hoạt động của tổ, bố trí phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tổ.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của các cán bộ, công chức có tên ở Điều 1 có trách nhiệm sắp xếp công việc trong cơ quan để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị mình thực hiện tốt nhiệm vụ do Tổ trưởng Tổ công tác huyện phân công.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu đề xuất UBND huyện giải quyết kinh phí hoạt động của tổ công tác số 1.

- Phòng Quản lý Đô thị chủ trì tham mưu đề xuất UBND huyện giải quyết kinh phí hoạt động của tổ công tác số 2.

- Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện xử lý kinh phí hoạt động của tổ công tác theo quy định, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

- Phòng Văn hóa Thông tin Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm pháp luật về đất  đai, xây dựng, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện trên trang thông tin điện tử huyện và trên Đài truyển hình Đồng Nai.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tình trạng vi phạm phát luật về đất đai, xây dựng, khoáng sản trên địa bàn mình quản lý. Đồng thời, thông tin số điện thoại đường dây nóng của huyện, của xã tiếp nhận phản ánh tình trạng vi phạm phát luật về đất đai, xây dựng, khoáng sản cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn biết.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nội dung toàn văn Quyết định: 5385_1.pdf5385_1.pdf

Ngày đăng9/14/2022 1:55 PM
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.