Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng bộ và nhân dân huyện Trảng Bom ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Thông báo chi tiết

Tiêu đềTHÔNG BÁO Đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trảng Bom
Nội dung

​          Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai: “Quý III hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định”.

UBND huyện thông báo đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để triển khai thực hiện dự án trên địa bàn huyện Trảng Bom trong năm 2023 và các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2023 có hồ sơ và danh sách đăng ký nhu cầu trước ngày 08/8/2022 để rà soát, tổng hợp.

Lưu ý: Đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân chỉ đăng ký nhu cầu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 khi có đủ các điều kiện sau:

1.     Đối với trường hợp đăng ký dự án

a. Điều kiện đăng ký dự án:

- Các dự án đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trảng Bom phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5369/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 (căn cứ theo khoản 2, Điều 35 Luật đất đai 2013 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 2018);

- Đối với các công trình, dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai 2013 mà thực hiện bằng ngân sách nhà nước phải được ghi vốn thực hiện trong năm 2023 (căn cứ theo khoản 6 Điều 46 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất).

- Đối với các công trình, dự án còn lại đề nghị xác định rõ nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính khả thi cao, không để xảy ra tình trạng dự án treo ảnh hưởng đến đời sống của người dân (căn cứ theo điểm d, khoản 1 của Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp);

- Ngoài ra, các dự án có thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng cần thông qua Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (căn cứ theo điểm b Điều 5a Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai);

- Các dự án chuyển tiếp (dự án đã có trong kế hoạch các năm trước, nay tiếp tục đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023): đề nghị báo cáo rõ tiến độ dự án, ý kiến đối với phần diện tích của dự án chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chỉ tiếp tục thực hiện các dự án đã quá 03 năm khi thật sự cần thiết và sẽ hoàn thành trong năm 2023 để tránh xảy ra tình trạng dự án treo, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân;

b. Hồ sơ đăng ký dự án:

- Tất cả hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng đất phải văn bản hoặc đơn đề nghị của người có nhu cầu sử dụng đất (căn cứ theo khoản 2 Điều 36 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất);

- Quyết định, kế hoạch bố trí vốn, văn bản ghi vốn thực hiện công trình, dự án trong năm 2023; văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng);

- Bản đồ vị trí dự án do cơ quan có chức năng đo đạc thực hiện thể hiện quy mô, địa điểm, diện tích các loại đất của công trình, dự án sử dụng đất đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (căn cứ theo khoản 4 và 6 Điều 36 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất);

c. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch sử dụng đất: tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom – Số 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

a. Điều kiện:

- Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Vị trí phải phù hợp quy hoạch đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt;

- Không bị tranh chấp, khiếu nại;

- Chủ sử dụng đất đảm bảo về khả năng để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Xác định diện tích và loại đất cần chuyển mục dích sử dụng đất.

b. Hồ sơ gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phô tô và đơn đề nghị của người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

c. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch sử dụng đất: tại trụ sở UBND các xã, thị trấn Trảng Bom.

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên cơ sở hồ sơ đăng ký kế hoạch của hộ gia đình, cá nhân rà soát đối chiếu với các quy hoạch hiện hành, tổng hợp báo cáo kết quả đăng ký nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý, gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2022.

3. Giao Phòng Văn hóa Thông tin công khai Thông báo này trên Trang Thông tin điện tử của huyện. Giao Đài Truyền thanh huyện công khai rộng rãi nội dung thông báo trên hệ thống loa truyền thanh. Giao UBND các xã, thị trấn thông báo cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất tại địa phương biết, đăng ký đúng quy định.

Trên đây là thông báo của UBND huyện Trảng Bom về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trảng Bom./.

Ngày đăng8/4/2022 3:54 PM
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.