Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng bộ và nhân dân huyện Trảng Bom ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Thông báo chi tiết

Tiêu đềQuyết định số 6709/QĐ-UBND của UBND huyện về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý
Nội dung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chưc Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công chức ngày 23 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v ban hành quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số: 218/TTr-NV  ngày 25 tháng 7 năm 2022,

                                          QUYẾT​ ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Võ Quang Tự, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện.

Điều 2. Thời gian bổ nhiệm chức vụ là 5 năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. Ông Võ Quang Tự được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông  Võ Quang Tự căn cứ Quyết định thi hành./.


5027_1.pdf5027_1.pdf

Ngày đăng8/5/2022 2:29 PM
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.