Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)

Thông báo chi tiết

Tiêu đềKẾ HOẠCH Xét tuyển công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2022
Nội dung

​            Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2019;

       Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ: quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

        Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT- BNV- BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ- Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Đề án 989/ĐA-UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 - 2025.

Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

UBND huyện Trảng Bom xây dựng Kế hoạch xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc xét tuyển công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự nhằm bổ sung đầy đủ đội ngũ công chức cấp xã, đảm bảo có trình độ, năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, am hiểu về nghiệp vụ, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh ở địa phương.

2. Yêu cầu, nguyên tắc

- Công tác tổ chức thực hiện xét tuyển phải đảm bảo công khai, công bằng, chất lượng, nghiêm túc và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Các cơ quan liên quan phải phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

- Người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, có phẩm chất đạo đức tốt; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

II. TIÊU CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn chung: Theo quy định tại Điều 8, Mục 1, Luật DQTV số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội khóa 14; Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của chính phủ.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên: Nam không quá 45 tuổi, Nữ không quá 40 tuổi

- Có đơn dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học ngành quân sự cơ sở tại nhà trường Quân đội theo Điều 26 Luật DQTV/2019/QH14.

- Có lý lịch chính trị rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Không có tiền án, tiền sự;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ (có kết luận đủ điều kiện sức khỏe của Hội đồng khám sức khỏe NVQS cấp huyện hoặc cơ sở y tế cấp huyện trở lên).

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác, quân sự quốc phòng, quốc phòng địa phương, DQTV, GDQP&AN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn ANCT-TTATXH, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng Ban CHQS xã VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” sẵn sàng nhận chỉ huy, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

3. Đối tượng ưu tiên: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. 

4. Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Phòng Nội vụ huyện thông báo mức thu phí tuyển dụng cho các thí sinh, cụ thể:

- Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh.

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh.

- Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.

5. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Không có Quốc tịch Việt Nam,

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: 01 bộ.

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh cỡ 4x6cm (mẫu 2C-BNV/2008), có xác nhận và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Phiếu khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 01 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh màu 3 x 4cm;.

(Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã lần sau).

IV. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG

Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng đối với CHT Quân sự các xã, thị trấn còn thiếu hoặc thay đổi nhân sự trong năm 2022.

V. NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Hình thức: Xét tuyển và bổ nhiệm.

2. Nội dung: Xét các điều kiện đăng ký của người dự tuyển về: Tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã. Không thực hiện tính điểm theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

3. Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại mục II kế hoạch này và theo đề nghị của Ban chỉ huy quân sự huyện.

VI. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Thông báo tuyển dụng

- Giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện ban hành Thông báo xét tuyển khi có nhu cầu.

- Nội dung thông báo theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận hồ sơ

Người đăng ký dự tuyn nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Trảng Bom.

3. Thành lập Hội đồng tuyển dụng

 Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã do Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Hội đồng tuyển dụng ra quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch.

4. Tổ chức sát hạch và bổ nhiệm

- Kiểm tra các điều kiện về tiêu chuẩn, văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã được quy định tại điểm 2, Mục II kế hoạch này;

- Thẩm tra lý lịch, hồ sơ người dự tuyển và lấy phiếu tín nhiệm đối với người dự tuyển dụng, đề xuất bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng công chức có trách nhiệm giúp UBND huyện tổ chức thực hiện công tác xét tuyển theo các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 12 Quy chế kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

2. Phòng Nội vụ

- Tham mưu, trình UBND huyện quyết định Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã, các ban và Tổ giúp việc; đồng thời là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức xét tuyển công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã.

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ, tổng hợp, tham mưu UBND huyện lập danh sách người có đủ điều kiện xét tuyển và thu phí đối với các thí sinh có đủ điều kiện dự thi.

- Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển, tham mưu ban hành quyết định bổ nhiệm công chức, chuyển xếp lương.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, giao Phòng Nội vụ ban hành văn bản để hướng dẫn thực hiện, đồng thời báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hướng dẫn, phối hợp với Hội đồng tuyển dụng, Phòng Nội vụ việc lập dự toán kinh phí, tổ chức cấp phát kinh phí và quyết toán kinh phí tổ chức xét tuyển theo quy định.

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp cùng Phòng Nội vụ huyện trong việc thẩm tra lý lịch, hồ sơ  đối với người dự tuyển.

Chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu, đề xuất cho Chủ tịch UBND huyện về bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin

Thực hiện công khai Kế hoạch tuyển dụng, Thông báo tuyển dụng, danh sách người đủ điều kiện dự tuyển, thông báo thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển, công bố kết quả xét tuyển đối với chức danh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã thuộc huyện Trảng Bom năm 2022 trên Trang thông tin điện tử huyện tại địa chỉ website: trangbom.dongnai.gov.vn.

6. Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao

Xây dựng Kế hoạch để thực hiện thông tin, truyền thanh các nội dung liên quan đến công tác xét tuyển công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã thuộc huyện Trảng Bom năm 2022 trên hệ thống truyền thanh huyện, xã.

7. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Tổ chức niêm yết công khai Thông báo tuyển dụng tại bảng thông tin của địa phương kể từ khi nhận được thông báo đến khi tổ chức xét tuyển.

8. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện

Chịu trách nhiệm phối hợp với Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã, Phòng Nội vụ triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã và Phòng Nội vụ như: cử công chức tham gia các Ban giúp việc của Hội đồng xét tuyển Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã, các công tác có liên quan nhằm đảm bảo việc xét tuyển được tổ chức hiệu quả và theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) để xem xét, xử lý./.

Ngày đăng6/14/2022 9:32 AM
Tập tin đính kèm
169kh_signed.pdf    

Các thông báo khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.