Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

Thông báo chi tiết

Tiêu đềQuyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức xã năm 2022
Nội dung

CHỦ TỊCH​ UỶ BAN NHÂN DÂN  HUYỆN TRẢNG BOM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 10756/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thành lập Hội đồng xét tuyển các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức xã;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tại Báo cáo số 16/BC-HĐXTCC ngày 21 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét tuyển các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức xã năm 2022 (danh sách kèm theo).

Điều 2. Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND huyện Quyết định tiếp nhận đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và thí sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.


Nội dung toàn văn Quyết định: 4549qd_signed.pdf4549qd_signed.pdf

Ngày đăng3/29/2022 10:50 AM
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

Một cửa điện tử

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.