Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

Thông báo chi tiết

Tiêu đềThông báo về việc xét tuyển viên chức đợt 3 - năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom
Nội dung

Căn cứ Luật Viên chức  ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số: 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số: 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số: 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính. quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số: 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số: 1574/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất được quy định tại Quyết định số: 3173/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm;

Căn cứ Nghị định số: 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số: 53/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số:150/KH-TTPTQĐ ngày 22/02/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc xét tuyển người lao động sang viên chức Đợt 3 - Năm 2022; Đề án vị trí việc làm số: 74/ĐA-TTPTQĐ ngày 07/9/2020; Văn bản số: 12450/UBND-NV ngày 08/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom, thông báo như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, NHU CẦU XÉT TUYỂN  

1. Điều kiện xét tuyển

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, 2020, 2021 (Đối với người dự tuyển đã công tác tại các đơn vị có đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ);

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp đáp ứng vị trí việc làm dự tuyển;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số: 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực ngày 10/8/2016 ngoại trừ vị trí việc làm viên chức hành chính chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; Có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; Đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

          2. Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Nhu cầu xét tuyển    

STT

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp

Trình độ

Số lượng cần tuyển

Hạng

Mã số

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

III

01.003

Kỹ sư QLĐĐ; Cử nhân Luật; Đại học QTKD; Đại học Kế toán;

1/6

Cơ bản

10

2

Kế toán

III

06.031

Đại học Kế toán

1/6

Cơ bản

01

3

Hành chính tổng hợp, văn thư

III

01.003

Đại học Luật; Đại học Công nghệ thông tin; Đại học Kế toán; Đại học Văn thư lưu trữ.

1/6

Cơ bản

01

Trong đó:

- Cột (2): Căn cứ Kế hoạch số: 150/KH-TTPTQĐ ngày 22/02/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc xét tuyển người lao động sang viên chức Đợt 3 - Năm 2022.

- Cột (3), (4), (5), (6), (7): Căn cứ Văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch hiện hành) quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và phải phù hợp với chức danh nghề nghiệp theo Đề án vị trí việc làm và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Văn bản số: 12450/UBND-NV ngày 08/10/2020 về việc tuyển dụng viên chức.

- Cột (8): Số lượng cần tuyển dựa trên cơ sở số lượng người lao động  hiện có tại Trung tâm và số lượng người làm việc theo vị trí việc làm.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

Căn cứ Điều 11, mục 3, chương II, Nghị định  số: 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2:

+ Thi trắc nghiệm để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

+ Điểm thi trắc nghiệm được tính theo thang điểm 100;

+ Thời gian thi 90 phút;

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi trắc nghiệm.

3. Xác định người trúng tuyển: Căn cứ Điều 10, mục 2, chương II, Nghị định số: 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

4. Đối tượng ưu tiên: Căn cứ Điều 6, mục 1, chương II, Nghị định số: 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

5. Hình thức đăng ký: Thực hiện theo khoản 4, khoản 5, Điều 14, mục 4, chương II, Nghị định số: 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Lưu ý: Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, sau ngày kết thúc nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ kiểm tra dữ liệu, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

          Việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển phải có giấy biên nhận, được ký xác nhận của người đăng ký dự tuyển và người tiếp nhận.

          Đối với thí sinh gửi phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính, cần có xác nhận của dịch vụ bưu chính về nơi nhận theo quy định.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong ngày, giờ hành chính từ ngày 14/3/2022 đến  ngày 13/4/2022.

          2. Địa điểm phát hành hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom.

          3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Trảng Bom.

          4. Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số: 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính. Mức thu lệ phí tuyển dụng là 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng).

5. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom và trên trang điện tử của Trung tâm (Tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển)

          6. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Trảng Bom: Số 171D, Đường Nguyễn Huệ, KP3, thị trấn Trảng Bom.

  7. Liên hệ Tổ Hành chính - Tổng hợp, Trung Tâm Phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom (Ông Đoàn Quốc Chính - 0918.385.106 - Trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết).

          Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom thông báo xét tuyển viên chức Đợt 3 - Năm 2022 để người dự tuyển biết, đăng ký./.​

Ngày đăng3/16/2022 8:43 AM
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

Một cửa điện tử

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.