Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Title

Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Loại tin

Khu căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

Ngày 19/5/2017, tại Hội trường tổ chức sự kiện Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Nội dung

​Ngày 19/5/2017, tại Hội trường tổ chức sự kiện Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai và hướng dẫn xây dựng kế hoạch, đánh giá mức độ thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Xây dựng kế hoạch đăng ký, đánh giá, xếp loại mức độ thực hiện: đối với tập thể chi, đảng bộ; đối với đảng viên là cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; đối với đảng viên không giữ chức vụ. Xây dựng kế hoạch căn cứ vào Nghị quyết của chi bộ, từng đảng viên sẽ thực hiện việc xây dựng kế hoạch cá nhân, trong đó mỗi đảng viên ngoài bảng kế hoạch hằng năm còn chọn nghiên cứu sâu và viết bài thu hoạch trình bày hiểu biết, cảm nhận của bản thân về một nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh và mỗi cán bộ, Đảng viên nghiêm túc nghiên cứu và chọn học tập, rèn luyện theo Hồ Chí Minh về một phong cách cụ thể.

Đối với thực hiện quy chế nêu gương, mỗi cán bộ, Đảng viên cần có những việc làm nêu gương cụ thể và thiết thực ở cơ quan, đơn vị công tác, trong tổ chức đảng, đoàn thể, ở nơi cư trú, nơi công cộng... nêu gương về tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng cảm nhận để làm theo.
Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.jpg
Đ/c Dương Văn Em – UVTV, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Căn cứ kết quả thực hiện và ý kiến đóng góp, biểu quyết của cán bộ, đảng viên trong đơn vị với 04 mức: “Là tấm gương xuất sắc, tiêu biểu”, “Là tấm gương tốt”, “Thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu” và“Không gương mẫu”. Đối với tập thể, chi đảng bộ được xếp loại ở các mức sau: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ” và “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Em – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nhơn Trạch đề nghị các cơ quan, đơn vị nhanh chóng triển khai các kế hoạch, đề án xuống từng cán bộ, Đảng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo gương Bác; phát huy vai trò nêu gương cán bộ, nhất là cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị.

Xuân Mai

Hình minh họa

Tin nổi bật

No

Loại tin con

Chính trị - Xã hội

LoaiTinCon:ID

60

ViewCount

170

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 10/19/2017 4:03 PM by Phong VHTT huyen Nhon Trach
Last modified at 11/26/2022 8:21 PM by System Account