Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động trong thực hiện Chỉ thị 05 (Khóa XII)

Title

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động trong thực hiện Chỉ thị 05 (Khóa XII)

Loại tin

Khu căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của Đảng bộ huyện lưu ý đến nhiều nhóm giải pháp thiết thực. Trong đó, phải khai thác hiệu quả các kênh thông tin, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, học tập phù hợp với từng đối tượng là nhóm giải pháp cơ bản đầu tiên.

Nội dung

​Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch xác định: Muốn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có kết quả tốt thì phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Đây chính là giải pháp cơ bản đầu tiên trong việc tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động, từ học tập sang làm theo. Có nhận thức đúng thì mới có thể hành động đúng. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nòng cốt phải nhận thức rõ, đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì mới có thể tuyên truyền, vận động Nhân dân học tập và làm theo được.

Bên cạnh việc tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt như truyền thống, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xây dựng đĩa CD trang bị cho 100% các chi, đảng bộ cơ sở làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền (Nội dung gồm: Những nội dung cơ bản và điểm mới của Chỉ thị số 05-CT/TW; Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vai trò và vị trí của đạo đức, về những phẩm chất đạo đức mà người Việt Nam cần có trong thời đại hiện nay, về nguyên tắc xây dựng đạo đức mới; về phong cách Hồ Chí Minh). Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng chuyên đề giới thiệu, tuyên truyền, hướng dẫn nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất hiện trên địa bàn huyện trong những năm qua. Trong đó, chú trọng đến việc phân tích ý nghĩa và cách thức tiến hành để giúp cơ sở thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm ý tưởng, xây dựng mô hình phù hợp.

dc tk ct5.jpg 
Đ/c Dương Văn Em- UVTV, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiều đơn vị đã có những cách thức tuyên truyền hiệu quả, như: Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử huyện tiếp tục duy trì chuyên mục, đăng tin, bài tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là các gương người tốt việc tốt, các mô hình, cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình. Công đoàn các công ty tuyên truyền cho công nhân qua hệ thống loa phóng thanh đặt tại các xưởng sản xuất. Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện phối hợp với Đảng ủy xã vận động một số cơ sở thờ tự của các tôn giáo xây dựng tủ sách Bác Hồ và lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt giáo lý. Xã Vĩnh Thanh duy trì việc tổ chức truyền thanh trực tiếp kể gương điển hình trên địa bàn vào mỗi sáng thứ Hai. Xã Phú Hội tập hợp các bài viết về gương điển hình làm theo gương Bác trên địa bàn thành tập sách lưu hành tuyên truyền trong toàn Đảng bộ. Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng Quy chuẩn đạo đức bằng một bài thơ để mọi người dễ nhớ. Các trường học, các Liên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh duy trì mô hình kể chuyện gương người tốt, việc tốt, gương hiếu học, góp phần giáo dục đội viên, học sinh ý thức thi đua học tập, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy...

Công tác tuyên truyền còn được các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị duy trì thường xuyên thông qua chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể và tổ nhân dân, thông qua hệ thống truyền thanh của các xã, tờ tin khoa giáo phục vụ sinh hoạt tổ nhân; các hình thức văn hóa, văn nghệ, panô, khẩu hiệu cổ động; nói chuyện chuyên đề; về nguồn thăm di tích lịch sử, dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu; tuyên truyền qua các cuộc thi chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (thi kể chuyện về gương sáng làm theo Bác Hồ; thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật; thi kể chuyện sách hè); tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ;…

Việc đa dạng các hình thức tuyên truyền, học tập đã giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân có thêm những điều kiện thuận lợi để tìm hiểu, nghiên cứu, học tập và nâng cao nhận thức của bản thân đối với nội dung, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, vị trí, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, nâng cao ý thức chính trị, giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy được tập trung hơn, nhất là hướng đến trọng tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Sự lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được thể hiện rõ nét trong các hoạt động cộng đồng, như: Hỗ trợ vốn giúp nhau phát triển kinh tế không tính lãi; nhận dạy nghề miễn phí cho thanh niên; nhận chăm sóc, phụng dưỡng người neo đơn; tổ chức các suất cơm, cháo từ thiện tại bệnh viện cho bệnh nhân nghèo, tại trường học cho học sinh ở xa; thành lập các nhóm gây quỹ từ thiện; tham gia phòng chống tội phạm; hỗ trợ người bị nạn,… Từ đó, đã góp phần tích cực giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Đảng bộ huyện Nhơn Trạch vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng cờ thi đua xuất sắc.

Ngọc Lân


Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

116

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 9/25/2017 9:35 AM by Phong VHTT huyen Nhon Trach
Last modified at 11/16/2022 4:49 AM by System Account