Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

Title

Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

Loại tin

An ninh - Quốc phòng

Loại tin:ID

50

Đoạn tin ngắn

Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

Nội dung

Thực hiện Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 18/5/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với sự tham dự của 168 đồng chí là UV BCH Đảng bộ huyện (khóa IV), Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các Ban HĐND huyện, các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy, Chủ tịch HĐND- UBND các xã, thị trấn, Phó Ban Tuyên giáo chuyên trách các xã, thị trấn.​

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

74

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 5/19/2022 9:22 PM by Đào Xuân Hồng
Last modified at 8/16/2022 7:50 AM by System Account