Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Hướng dẫn tuyên truyền công tác tuyên truyền miệng và báo có viên năm 2022

Title

Hướng dẫn tuyên truyền công tác tuyên truyền miệng và báo có viên năm 2022

Loại tin

Văn bản - Tài liệu tuyên truyền

Loại tin:ID

91

Đoạn tin ngắn

Hướng dẫn tuyên truyền công tác tuyên truyền miệng và báo có viên năm 2022

Nội dung

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

15

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 5/12/2022 9:02 PM by Đào Xuân Hồng
Last modified at 7/12/2022 4:47 PM by System Account