Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: HƯỚNG DẪN Thực hiện nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2022

Title

HƯỚNG DẪN Thực hiện nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2022

Loại tin

Văn bản - Tài liệu tuyên truyền

Loại tin:ID

91

Đoạn tin ngắn

Hương dẫn Thực hiện nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2022

Nội dung

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

13

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 5/12/2022 8:23 PM by Đào Xuân Hồng
Last modified at 7/6/2022 10:58 PM by System Account