Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tín dụng chính sách tại địa bàn xã Bắc Sơn.

Title

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tín dụng chính sách tại địa bàn xã Bắc Sơn.

Loại tin

Tin hoạt động cơ quan

Loại tin:ID

32

Đoạn tin ngắn

Sáng ngày 10/5/2022, Đoàn kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (BĐD HĐQT NHCSXH huyện) do đồng chí Trần Thị Thu Hường - Chủ tịch Hội LHPN huyện làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Bắc Sơn về tình hình thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn xã.

Nội dung

​          Sáng ngày 10/5/2022, Đoàn kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (BĐD HĐQT NHCSXH huyện) do đồng chí Trần Thị Thu Hường - Chủ tịch Hội LHPN huyện làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Bắc Sơn về tình hình thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn xã.

 Giam sat tai xa Bac Son.jpg

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thể - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn xã trong các tháng đầu năm 2022; UBND xã đã bám sát các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo Ban giảm nghèo xã, các Trưởng ấp, lãnh đạo các Hội, đoàn thể cấp xã triển khai kịp thời, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách. Tính đến 30/04/2022, Tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt 20.175 triệu đồng, tăng 2.910 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay 4 tháng đầu năm đạt 5.520 triệu đồng, bằng 196% so với cùng kỳ năm trước, doanh số thu nợ đạt 2.609 triệu đồng, bằng 126% so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố và nâng cao, trên địa bàn xã không còn Tổ trung bình và yếu kém, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,1% so với tổng dư nợ.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát đồng chí Trần Thị Thu Hường - Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như kết quả thực hiện của xã Bắc Sơn. Đồng thời, đề nghị UBND xã Bắc Sơn tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn xã nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Huệ Quyên​

Hình minh họa

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

196

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 5/11/2022 3:05 PM by DONGNAI\tinhlq
Last modified at 8/15/2022 12:03 PM by System Account