Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912 - 2022)

Title

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912 - 2022)

Loại tin

Văn bản - Tài liệu tuyên truyền

Loại tin:ID

91

Đoạn tin ngắn

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912 - 2022)

Nội dung

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

10

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 5/5/2022 10:22 PM by Đào Xuân Hồng
Last modified at 7/15/2022 3:19 PM by System Account