Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc

Title

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí  Nguyễn Phong Sắc

Loại tin

Văn bản - Tài liệu tuyên truyền

Loại tin:ID

91

Đoạn tin ngắn

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc

Nội dung

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

9

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 5/5/2022 10:19 PM by Đào Xuân Hồng
Last modified at 7/27/2022 10:13 PM by System Account