Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Phòng chống tham nhũng

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Chuyên mục thống kê

No

Attachments

Created at 8/19/2021 9:01 AM by DONGNAI\tinhlq
Last modified at 8/19/2021 9:01 AM by DONGNAI\tinhlq