Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp

Loại tin

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Chuyên mục thống kê

No

Attachments

Created at 2/8/2021 12:49 PM by System Account
Last modified at 2/8/2021 12:49 PM by System Account