Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành về bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Loại tin

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành về bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 2 cơ hội đầu tư phát triển

Nhóm chuyên mục tin:ID

2

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Chuyên mục thống kê

No

Attachments

Created at 9/28/2017 10:51 AM by System Account
Last modified at 8/3/2020 8:51 AM by System Account