Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Công khai ngân sách nhà nước

Loại tin

Công khai ngân sách nhà nước

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 2 cơ hội đầu tư phát triển

Nhóm chuyên mục tin:ID

2

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Chuyên mục thống kê

No

Attachments

Created at 9/28/2017 10:49 AM by System Account
Last modified at 8/3/2020 8:52 AM by System Account