Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Phòng Lao động Thương binh - Xã hội

Title

Phòng Lao động Thương binh - Xã hội

NoiDung

Phòng Lao động Thương binh - Xã hội

​          Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Trảng Bom. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, việc làm; Dạy nghề; an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; Người có công; Giảm nghèo; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bình đẳng giới (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội)


​Họ và tên: MẠNH THỊ HẰNG
Ngày tháng năm sinh: 13/3/1981
Đơn vị công tác: Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện
Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng ​Lao động Thương binh Xã hội huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2009
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Lịch sử​
MANH THI HANG.png

DonViTrucThuoc

Phòng Ban

Attachments

Created at 9/28/2020 10:41 AM by System Account
Last modified at 9/29/2020 8:14 AM by System Account