Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Y tế

NoiDung

Phòng Y tế

 

         ​Là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền; Sức khỏe sinh sản; Trang thiết bị y tế; Dược; Mỹ phẩm; An toàn thực phẩm; Bảo hiểm y tế; Dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện.


Họ và tên: LỘC VĂN BẬU
Ngày tháng năm sinh: 22/12/1961
Đơn vị công tác: Phòng Y tế huyện
Chức vụ: Trưởng phòng Y tế huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2011
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa
LOC VAN BAU-Y TE.png
 


DonViTrucThuoc

Phòng Ban

Attachments

Created at 9/28/2020 10:38 AM by System Account
Last modified at 9/29/2020 8:18 AM by System Account