Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Ủy ban Nhân dân

NoiDung

UBND HUYỆN TRẢNG BOM

 
TRU SO UBND 01.png
 
Trụ sở : Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
 Điện thoại :0251.3866.259; Fax : 0251.3866.405


1. Chủ tịch

Bà: Vũ Thị Minh Châu 

Năm sinh: 12/3/1970

Quê quán: Nam Định

Trình độ:

Chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: Anh Văn - C

Tin học: Chứng chỉ B

​​

Vu Thi Minh Chau.jpg

  ​

2. Phó Chủ tịch


Ông: Lê Ngọc Tiên
Năm sinh: 19/4/1976
Quê quán: Thanh Hóa

Trình độ:

Chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân chính trị​

Chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: B1 - Anh Văn

Tin học: Chứng chỉ B​​

 Le Ngoc Tien.jpg

3. Phó Chủ tịch

Ông: Đỗ Ngọc Nam

Năm sinh: 06/11/1976​

Quê quán: Hưng Yên

Trình độ:

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ:  B1 - Anh Văn

Tin học:  Chứng chỉ B Do Ngoc Nam.jpg​              4. Phó Chủ tịch

Bà: Lương Thị Lan

Năm sinh: 25/4/1975

Quê quán: Thái Bình

Trình độ:

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật​

Chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ:  B1 - Anh Văn

Tin học:  Chứng chỉ B

Luong Thi Lan.jpg​​​

 Cơ cấu cơ quan hành chính Huyện có : 17 đơn vị hành chính, gồm :1 thị trấn : Trảng Bom. 16 xã : xã: Hố Nai 3, Bắc Sơn, Bình Minh, Quảng Tiến, Sông Trầu, Tây Hoà, Đông Hoà, Trung Hoà, Hưng Thịnh, Sông Thao, Bàu Hàm, Giang Điền, An Viễn, Cây Gáo, Đồi 61, Thanh Bình. 13 cơ quan chuyên môn

DonViTrucThuoc

Giới thiệu

Attachments

Created at 5/16/2019 11:31 AM by System Account
Last modified at 8/2/2021 3:46 PM by DONGNAI\tinhlq