Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Hội đồng Nhân dân

NoiDung

HĐND huyện

HĐND HUYỆN TRẢNG BOM          

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẠI BIỂU:

1. CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGA
Ngày tháng năm sinh: 18/02/1973
Đơn vị công tác: Huyện ủy Trảng Bom
Chức vụ: Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện​
Ngày vào Đảng chính thức: 1999
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế​
NGUYEN THI NGA.jpg
2. PHÓ CHỦ TỊCH HĐ​ND HUYỆN 
 
Họ và tên: VƯƠNG ANH TUẤN
Ngày tháng năm sinh: 20/7/1968
Đơn vị công tác: HĐND huyện
Chức vụ: Ủy viên Ban TVHU, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1998
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế​
VUONG ANH TUAN.jpg


DonViTrucThuoc

Giới thiệu

Attachments

Created at 5/16/2019 11:25 AM by System Account
Last modified at 8/2/2021 3:29 PM by DONGNAI\tinhlq